Factorytalk View SE - Controllogix/Compactlogix

 Hướng dẫn tạo kết nối giữa Factorytalk View SE với Controllogix/Compactlogix

Trong FactoryTalk View SE, để lấy dữ liệu từ Controller lên, ta phải tạo một kết nối tới Controllogix/Compactlogix có chứa chương trình. Rockwell Automation cung cấp cho chúng ta một công cụ kết nối, đó là Rslinx Enterprise. Rslinx Enterprise được cài đặt kèm theo khi bạn cài đặt FactoryTalk View Studio.

Để tạo một kết nối từ Factorytalk View SE với Controllogix/Compactlogix thông qua Rslinx Enterprise ta làm như sau:

Đầu tiên ta viết chương trình, download và chạy thử chương trình trên Controllogix/Compactlogix.

Tiếp theo, ta tạo một Project trong Factorytalk View SE, click chuột phải vào tên Project vừa tạo và chọn như sau:
Một đường liên kết thông qua Rslinx Enterprise được tạo ra nhưng chưa kết nối FactoryTalk View SE với Controllogix/Compactlogix. Ta click đúp vào Communication Setup để tạo đường dẫn tới Controllogix/Compactlogix.
Xuất hiện bảng sau.
Chọn Add, để thêm Device Shortcut, shorcut này chính là thư mục sẽ chứa tên các Tag từ Controller. Click vào shortcut vừa mới tạo sau đó click vào Controllogix/Compactlogix chứa chương trình. Lúc này, nút Apply sẽ sáng lên để cho phép chúng ta Apply. Ta nhấn Apply để tạo liên kết.

Trong trường hợp có nhiều controller muốn kết nối, đối với một controller ta sẽ phải tạo một Shortcut.


Thông báo sau sẽ xuất hiện, chọn Yes để kết thúc.


Như vậy, chúng ta đã tạo xong một kết nối từ FactoryTalk View đến Controllogix/Compactlogix. Từ đây, ta có thể lấy các Tag trên controller để sử dụng. tên các Tag này được lưu trong shortcut mà bạn tạo ở trên.

Ví dụ trong FactoryTalk View SE ta có một nút nhấn như sau:


Click đôi vào nút nhấn, chon tab Connections. Trong cửa sổ xuất hiện, ta thấy thư mục connect có chứa các thư mục khác, nhấp vào thư mục online bạn sẽ thấy các Tag trên Controller xuất hiện ở đây.


Ngoài Rslinx Enterprise, chúng ta có thể tạo một kết nối từ FactoryTalk View SE tới Controllogix/Compactlogix thông qua OPC data servers
RSLinx Classic hoặc OPC data servers của bên thứ ba như Kepware hay MatriKon.

Trên đây chỉ là hướng dẫn cơ bản để tạo một kết nối từ FactoryTalk View SE tới Controllogix/Compactlogix. Để biết rõ hơn, các bạn tham khảo phần Setting up communications trong tài liệu sau:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewse-um006_-en-e.pdf

 

0 Nhận xét

//// ///